Kogama Wipeout

WASD / Arrow Keys: Move
Space: Jump
Mouse: Look Around

Kogama Wipeout Game Walkthrough
X
Exit fullscreen