Stug.io

WASD: Move Around
Mouse: Aim / Shoot
Shift: Boost
1-3: Use Killstreaks
Middle Mouse Button: Alert Teammates
Space: Brake

Stug.io Game Walkthrough
X
Exit fullscreen